News

Unia Europejska zrewolucjonizowała equity crowdfunding

0

Equity Crowdfunding w Polsce cały czas znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Niemniej jednak jest to rynek, który niezwykle dynamicznie się rozwija. Z roku na rok pojawia się coraz więcej emisji a emitenci pozyskują coraz większy kapitał. Platforma Beesfund będąca liderem Crowdfundingu w Polsce tylko od 2017 r. odnotowała aż 8-krotny wzrost przychodów. Tylko w roku 2020 grono zarejestrowanych inwestorów powiększyło się o 33 tys. osób.

Rok 2020 oczami Beesfund

– Trudno chyba o firmowe podsumowanie 2020 roku, w którym nie padałyby zdania o kryzysie i potrzebie szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie. Wiele zmieniło się też dla rynku equity crowdfundingu zwanego też crowdinvestingiem i paradoksalnie to był (kolejny) świetny rok dla rynku indywidualnych emisji spółek akcyjnych – wskazuje Beesfund dodając, że inwestorzy postanowili zaufać młodym spółkom w czasie kryzysu. Według nas nie bez znaczenia dla inwestujących były dwie ważne informacje: doprecyzowanie przepisów ze strony UKNF, a także zmiany w prawie odnośnie składania zapisów na akcje. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w kwietniu minionego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikował PDF, w którym określił zasady, na jakich mogą działać w Polsce platformy equity crowdfundingu. Znalazły się w nim ważne zapisy określające gdzie przebiega podział między domem maklerskim, a platformą, i że ta druga jest w pełni legalna jeśli stosuje się do zapisów UKNF.

Istotne zmiany wprowadziła także Unia Europejska, która przegłosowała we wrześniu zmiany pozwalające na emisję do 5 milionów euro, czyli około 22 mln złotych.

– Obecnie rynek czeka na więcej szczegółów odnośnie wdrożenia dyrektyw unijnych. Wiadomo, że podniesienie progu odbywać się będzie dwuetapowo. Najpierw do 2,5 mln euro, a następnie do 5 mln. Beesfund, chcąc być w czołówce europejskich platform, pozostaje z nadzorcą w kontakcie, aby przystąpić do procesu certyfikacji jak najszybciej – wskazała platforma.

Beesfund w liczbach

  • 28 wystartowanych emisji
  • 23 300 000 zł pozyskane przez emitentów
  • 33 000 nowych inwestorów na platformie
  • ~4 000 000 zł przychodu spółki (dokładne dane w przygotowaniu)
  • 61 podpisanych umów na kolejne emisje
  • 10 kolejnych podmiotów w Klubie Miliona
  • 11 jednocześnie trwających emisji (rekord Polski!)

Zachęcamy do śledzenia emisji pojawiających się na Beesfund.com. Właściciele firm szukający konsultacji czy ich biznes pasuje do crowdinvestingu mogą natomiast wyplenić formularz, aby Equity Crowd Expert Bessfund mógł przyjrzeć się biznesowi i skontaktować się po więcej informacji.

Bitcoin pobija kolejny rekord. BTC po 40 000 USD jeszcze w tym tygodniu?

Previous article

Korona norweska głównym wygranym 2021 r.? NOK wspierany przez ropę

Next article

More in News

You may also like