News

Tygodniowy przegląd setupów od Niala Fullera, 1-4 grudnia 2020

0

Kurs funta (GBP/USD) z byczym trendem, a cena złota (XAU/USD) wybiła z niedźwiedziego inside bara - Nial FullerPoniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “Weekly Trade Setups Ideas & Chart Analysis by Nial Fuller – Dec 1st to Dec 4th, 2020


Uwaga odnośnie wykresów: koniecznym warunkiem sukcesu w handlu jest broker oferujący „New York Close Forex Charts” (prawdziwy 5-dniowy wykres, który jest zgodny z zamknięciem sesji w Nowym Yorku).

Kurs funta (GBP/USD)

Trend krótkoterminowy: Byczy

Kluczowe poziomy krótkoterminowe: obszar od 1,2640 do 1,2660, 1,2725, 1,2810, 1,3000, 1,3170, 1,3265, 1,3320, 1,3480.

Sygnały Price Action: Wiele formacji inside bar powyżej wsparcia krótkoterminowego przy 1,3265.

Potencjalna koncepcja transakcyjna: Rozważamy pozycje długie po byczym sygnale price action (wybicie z inside bara lub byczego fałszywego sygnału), podczas gdy cena utrzymuje się powyżej kluczowego poziomu wsparcia 1,3170.

Cena złota (XAU/USD)

Trend krótkoterminowy: Niedźwiedzi

Kluczowe poziomy krótkoterminowe: 1640 USD, 1670 USD, 1750 USD, 1790 USD, 1850 USD, 1905 USD do 1915–1930 USD, 1975 USD, 2015 USD, 2070 USD.

Sygnały Price Action: Cena właśnie wybiła z wielokrotnej formacji inside bar, która utworzyła się pod krótkoterminowym oporem przy 1850 USD.

Potencjalna koncepcja transakcyjna: Rozważymy zajęcie pozycji krótkiej na zniesieniu i po niedźwiedzim sygnale price action (np. pin bar lub niedźwiedzi fakey) na wykresie 4-godzinnym lub dziennym, podczas gdy ceny utrzymują się pod obszarem oporu między 1850 do 1905 USD.

S&P 500 (kasowy)

Trend krótkoterminowy: Byczy

Kluczowe poziomy krótkoterminowe: 2800, 2970, obszar między 3140-50, obszary przy 3210-30, 3290, 3400 do 3430, 3500, 3585, 3675.

Sygnały Price Action: Niewielki byczy sygnał pin bar formuje się powyżej krótkoterminowego wsparcia przy 3585. Cena nadal pozostaje pod maksimum bardzo dużego pin bara kontr-trendowego (3685), a wybicie tego poziomu negowałoby tę formację i dawałoby byczy sygnał.

Potencjalna koncepcja transakcyjna: Rozważymy pozycje długi po spadku notowań i sygnale kupna z wykresu 4-godzinnego lub dziennego, podczas gdy cena utrzymuje się powyżej krótkoterminowego wsparcia przy 3585.

Więcej od Niala Fullera:

Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “Weekly Trade Setups Ideas & Chart Analysis by Nial Fuller – Dec 1st to Dec 4th, 2020


Nial Fuller AuthorNial Fuller jest profesjonalnym traderem, coachem i autorem. Jest również założycielem oraz CEO Learn to Trade the Market, czołowego serwisu poświęconego edukacji tradingowej, skupiającego 20.000 tysięcy uczniów oraz 250.000 czytelników miesięcznie.


Europa w obliczu podwójnej recesji. Euro najdroższe od 2,5 roku

Previous article

Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł

Next article

More in News

You may also like