Giełda

Rząd Polski będzie regulował kryptowaluty – wynika z odpowiedzi na interpelację posła Koperskiego

0

Jeszcze w minionym roku poseł Przemysław Koperski (Lewica) przygotował interpelację poselską dot. rynku kryptowalut. Pytał w niej o to, czy rząd Polski planuje regulować rynek cyfrowych walut w naszym kraju. Dwa dni temu otrzymał odpowiedź.

  • Poseł Przemysław Koperski zapytał rząd, czy ten planuje regulować rynek kryptowalut w Polsce.
  • Okazuje się, że władze naszego kraju mają pomysł na uregulowanie rynku giełd z bitcoinami.

Poseł Przemysław Koperski pyta, rząd odpowiada

Okazuje się, że rząd ma plany uregulowania rynku kryptowalut. Chodzi zwłaszcza o giełdy. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację, UKNF prowadzi “prace nad propozycją zmian regulacyjnych, które pozwolą na wprowadzenie minimalnego poziomu ochrony klientów oraz rynku finansowego”.

– Działania te obejmują zarówno kwestie funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut jak również możliwości i zasad na jakich to będzie dopuszczalne w odniesieniu do instytucji finansowych – przekazuje Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. – Aktualnie, w zdecydowanej większości podmioty zajmujące się wymianą kryptoaktywów (giełdy lub kantory) nie prowadzą działalności która podlega nadzorowi Komisji [Nadzoru Finansowego]. W przypadku wątpliwości prawno-regulacyjnych które są związane z konkretnym modelem funkcjonowania, podmioty te mogą uzyskać wsparcie UKNF za pośrednictwem Programu  Innovation Hub – dodał.

NBP kupi bitcoiny?

W swojej interpelacji poseł Koperski zapytał też o to, czy NBP planuje kupić bitcoiny jako nową formę rezerwy walutowej.

W zakresie wykorzystania kryptoaktywów w kontekście utrzymywania rezerw dewizowych pragnę wskazać, że zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim bank centralny gromadzi rezerwy dewizowe i zarządza nimi, a także podejmuje czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Z tego względu, zarządzając rezerwami dewizowymi, NBP dąży do zapewnienia bezpieczeństwa inwestowanych środków oraz ich niezbędnej płynności, a przy spełnieniu tych warunków, do maksymalizacji w długim okresie stopy zwrotu wyrażonej w złotym.

Ze względu na specyfikę kryptowalut – w szczególności bardzo wysoką zmienność cen, ryzyko operacyjne, w tym technologiczne, oraz ryzyko reputacyjne – inwestycje na tym rynku nie są brane pod uwagę w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi – twierdzi resort finansów, ignorując fakt, że patrząc na wykres BTC widać, że kryptowaluta długookresowo mocno zyskuje na wartości.

Edukacja to straszenie?

Wisienką na torcie jest jednak ostatnia część dokumentu.

W odniesieniu natomiast do działań o charakterze edukacyjnym dotyczących omawianej materii to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przygotowaną w 2020 r. przez UKNF i Komendę Główną Policji wspólną kampanię UWAGA! CYBEROSZUST – chwali się ministerstwo – W 2018 r. UKNF przeprowadził również ogólnopolską kampanię społeczną – ,,A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”. Partnerami kampanii były Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Policja. (…) W 2017 r. NBP oraz UKNF prowadziły także kampanię informacyjną ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptoaktywa – dodano.

Innymi słowy, nasze władze słowo “edukacja” stawiają obok wyrazu “straszenie”…

Zobacz również:

Boundary – kosmiczna wieloosobowa strzelanka zapowiedziana

Previous article

Bitcoin testuje 38 tys. dol. Ether również powraca do wzrostów

Next article

More in Giełda

You may also like