Giełda

Kryptowaluty w Polsce: powstanie rejestr firm, które zajmują się cyfrowymi walutami

0

12 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co ciekawe, w dokumencie znalazły się fragmenty odnoszące się do firm prowadzących działalność usługową na rynku kryptowalut.

  • Rząd chce uregulować rynek kryptowalut. Ma powstać rejestr firm, które zajmują się cyfrowymi aktywami.
  • Każdy przedsiębiorca z tego rynku będzie musiał udowodnić, że zna temat blockchaina i cyfrowych walut.

Kryptowaluty w Polsce

Dziś działalność dot. kryptowalut jest już właściwie ujęta w polskim prawie i dotyczy przedsiębiorców, którzy pozwalają na wymianę walut wirtualnych na środki płatnicze oraz inne wirtualne waluty lub pośredniczą w tym procesie.

Co więc ma się zmienić? Nowe obowiązki obejmą np. dostawców portfeli, jakie określono w ustawie jako szczególny typ rachunków. Definicja określa portfele na cyfrowe waluty jako „prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany”.

Do tego tego typu działalność będzie działalnością regulowaną. Będzie można ją prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów. Za naruszenie tego przepisu ma grozić kara do 100 tys. zł.

Kto będzie mógł prowadzić firmę dot. kryptowalut?

Projekt zakłada też, że działalność gospodarcza w zakresie cyfrowych walut będzie mogła być prowadzona przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Konieczne będzie spełnienie wymogu niekaralności (braku skazania m.in. za umyślne przestępstwo przeciwko m.in. mieniu, wiarygodności dokumentów i obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi).

Do tego osoby fizyczne będą musiały legitymować się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie kryptowalut. Innymi słowy tacy przedsiębiorcy będą musieli uzyskać dokumenty dot. ukończenie szkolenia lub kursu, a do tego udokumentować, że  zajmują się tym tematem przez okres co najmniej jednego roku.

Zobacz również:

Jack Dorsey: incydent dot. Donalda Trumpa pokazuje, że Internet musi być jak bitcoin (BTC)

Previous article

Cena Bitcoina z rekordowo wysoką prognozą od znanego inwestora kryptowalutowego

Next article

More in Giełda

You may also like