News

Krynica Vitamin z 54 mln zł zysku netto po trzech kwartałach

0

Krynica Vitamin z 54 mln zł zysku netto po trzech kwartałachKrynica Vitamin jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji wypracował po trzech kwartałach br. prawie 360 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 54 mln zł zysku netto. Wynik ten został osiągnięty z uwzględnieniem rekordowych przychodów za drugi kwartał br., kiedy to spółka podjęła decyzję o produkcji i sprzedaży płynu do dezynfekcji rąk przeznaczonego do walki z pandemią COVID-19. W samym trzecim kwartale Spółka zaraportowała 96 mln zł przychodów i niemal 1,6 mln zł zysku netto. Wyniki zostały obciążone przez reklamację produktów chemicznych zgłoszoną przez klienta z rynku niemieckiego.

Krynica Vitamin liczy zyski po trzech kwartałach roku

W trzecim kwartale br., czyli sezonie letnim, realizowaliśmy naszą podstawową działalność biznesową, to znaczy produkcję i sprzedaż napojów. W obszarze core business wzrost przychodów wyniósł ok. 8 proc. rdr. Negatywny wpływ zarówno na przychody jak i na końcowy wynik miała reklamacja z rynku niemieckiego dot. produktów chemicznych. W związku z tym zdecydowaliśmy się utworzyć dodatkową rezerwę w kwocie 7,5 mln zł na wypadek zwrotu produktów, niemniej prowadzimy intensywne rozmowy z klientem w celu zminimalizowania skutków tej reklamacji dla Spółki – Agnieszka Donica, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Krynicy Vitamin.

W trzecim kwartale, po wyeliminowaniu wpływu tego jednorazowego zdarzenia na znaczną skalę, skonsolidowane przychody wyniosły 103,5 mln zł i były o ok. 8 proc. wyższe niż przed rokiem. W raportowanym okresie zysk netto obciążony rezerwą, wyniósł 1,6 mln zł. i zmniejszył się do 24  proc. rdr. Natomiast narastająco Krynica Vitamin wypracowała rekordowe 360,0 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem o 54 proc. wyższym niż za analogiczny okres ubiegłego roku. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł 54,1 mln zł i jest wyższy niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

Dzięki zintensyfikowaniu działań handlowych osiągnęliśmy wyższe przychody ze sprzedaży do kluczowego klienta na polskim rynku. Dodatkowo, dla lidera branży spożywczej zrealizowaliśmy dostawy napojów kawowych do klientów na nowych rynkach, co miało duży wpływ na naszą sprzedaż. Z kolei na rynku amerykańskim sukcesywnie realizujemy kolejne zamówienia. Jeśli chodzi o reklamację z rynku niemieckiego to prowadzimy intensywne rozmowy w sprawie polubownego rozwiązania, zaspokojenia roszczeń oraz zminimalizowania kosztów z tym związanych. – Rafał Załubka, członek zarządu i dyrektor handlowy Krynicy Vitamin

W obliczu pandemii COVID-19 Krynica Vitamin przestawiła części mocy zakładu w celu wyprodukowania płynów do dezynfekcji rąk. Działanie Spółki były odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczności podjęcia realnych środków zapobiegawczych. Produkcja płynu do dezynfekcji była prowadzona w kwietniu i maju br. W okresie letnim Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność gospodarczą. Po okresie przerwy Krynica Vitamin przymierza się do restartu produkcji płynów do dezynfekcji. Dodatkowo podjęto decyzję o utworzeniu dedykowanego zespołu handlowego, którego zajmie się sprzedażą w segmencie chemicznym.

Rollercoaster na Wall Street. Funt króluje w G8 – Świat walut

Previous article

Movie Games: Brave Lamb Studio planuje pozyskać do 1,3 mln zł na realizację gry Field Hospital

Next article

More in News

You may also like