News

Brexit: nie ustępują tarcia handlowe. Kupno funta wysoce ryzykowne

0

Umowa o wolnym handlu między Wielką Brytanią, a UE została dobrze przyjęta przez inwestorów, ponieważ pozwoliła uniknąć hard Brexitu, co mogło doprowadzić do zapaści w handlu. Jednak tarcia handlowe nie ustępują, a brytyjski rząd nie przedstawił jeszcze swojej post-unijnej strategii przemysłowej, która powinna mocniej skoncentrować się na produktywności. Poza rajdem związanym z ulgą, umowa o wolnym handlu nie stanowi istotnego powodu, aby obecnie kupować funta szterlinga. W związku z tym ekonomiści z ANZ Banku spodziewają się pogorszenia jego wyników w najbliższym czasie. Kurs GBP/USD wzrósł w środę do poziomu 1,37 wyrysowując formację podwójnego szczytu.

  • Funt (GBP/USD) jest nadal o 10% niżej niż przed referendum w 2016 r.
  • Liczne wyzwania przed brytyjską gospodarką. Kurs funta poniżej wartości godziwej jest uzasadniony
  • Możliwość wystąpienia ujemnych stóp procentowych w przyszłości jest w ocenie ekspertów realna
  • Dopóki nie pojawi się większa pewność gospodarcza, GBP może osiągać gorsze wyniki

GBP: funt szterling mocno podatny na ryzyko – ANZ

W stosunku do dolara funt jest nadal o 10% niżej niż przed referendum w 2016 r. Szacuje się, że jest on niedowartościowany o 8,5% w stosunku do USD.

Uważamy, że biorąc pod uwagę bezpośrednie wyzwania stojące przed brytyjską gospodarką, kurs funta poniżej wartości godziwej jest uzasadniony – napisano w raporcie.

Z politycznego punktu widzenia niedowartościowany kurs funta jest pomocny w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ pomaga utrzymać sprzyjające warunki finansowe, gdy gospodarka Wielkiej Brytanii walczy z kryzysem.

Niska inflacja i duża luka popytowa stworzona przez pandemię oznaczają, że możliwość wystąpienia ujemnych stóp procentowych w przyszłości jest w ocenie ekspertów realna. Finansowanie dużego deficytu budżetowego przy ujemnych stopach procentowych może wymagać deprecjacji funta szterlinga, aby zrekompensować zagranicznym inwestorom podjęcie ryzyka w Wielkiej Brytanii.

Dopóki nie pojawi się większa pewność gospodarcza, co nastąpi z czasem, funt szterling może osiągać gorsze wyniki. Prognozujemy, że wzrośnie w stosunku do dolara w ramach szeroko zakrojonej wyprzedaży dolara, ale spodziewamy się, że może on osiągać gorsze wyniki na crossach walutowych m.in. do euro czy franka – dodano.

Na niekorzyść funta w stosunku do innych walut przemawiają czynniki tj.:

  • Stosunkowo korzystna sytuacja cykliczna gospodarek Australii i Azji;
  • Lepsze perspektywy fiskalne w regionach poza Wielką Brytanią:
  • Pogłębienie regionalnych porozumień handlowych w regionie APAC;
  • Zmniejszone wymagania dotyczące dodatkowego luzowania monetarnego w innych regionach.

Kurs GBP/USD wzrośnie w okolice 1,3760 – UOB

Zdaniem strategów walutowych z Grupy UOB, para GBP/USD może już w najbliższych tygodniach dotrzeć do strefy 1,3760.

Następne 1-3 tygodnie: Dwa dni temu podkreśliliśmy, że dzienne zamknięcie poniżej 1,3460 może doprowadzić do spadku „kabla” do poziomu 1,3400. Kurs GBP/USD spadł do 1,3451, po czym odnotował zaskakująco gwałtowny wzrost do 1,37 w dniu dzisiejszym. Perspektywa osłabienia GBP zmalała i chociaż ryzyko przesunęło się w górę, oczekuje się, że jakikolwiek wzrost napotka solidny opór na poziomie 1,3760. Oczekujemy, że GBP będzie handlować z tendencją wzrostową z 1,3550 działającym jako „poziom silnego wsparcia” – podkreślono w raporcie.

Kurs GBPUSD na interwale dziennym, tradingview
Kurs GBPUSD na interwale dziennym, tradingview

Zobacz również:

WIG20 w dół o 1% w środę. Akcje CCC i PKN Orlen liderami spadków

Previous article

Dolar w niejasnej pozycji. Kurs EUR/USD na wykresie technicznym

Next article

More in News

You may also like