News

Biden, 3 biliony USD stymulacji gospodarki USA i bitcoin

0

Plany administracji Bidena, aby zalać gospodarkę USA kolejnymi bilionami dolarów, może rozpalić kolejny etap hossy Bitcoin (BTC). Coraz więcej inwestorów szuka schronienia przed dewaluacją dolara amerykańskiego.

Axios, serwis informacyjny z Arlington, poinformował, że Joe Biden zwrócił się do Kongresu o przekazanie Amerykanom 2000 dolarów w postaci impulsu stymulacyjnego nastawionego na pomoc w celu zrównoważenia efektów ekonomicznych pandemii Covid-19. Joe Biden zaproponował również 3 biliony dolarów w ramach pakietu podatkowo – infrastrukturalnego pod nazwą „Build Back Better”.

„Podjęcie natychmiastowych działań pomoże gospodarce”

Po opublikowaniu piątkowego raportu o zatrudnieniu Biden ponowił swój apel o bardziej bezpośrednią pomoc dla Amerykanów. Wspomniany raport o stanie zatrudnienia za grudzień 2020, wykazał utratę 140 000 stanowisk pracy.

„Badania ekonomiczne potwierdzają, że w warunkach takich jak dzisiejszy kryzys, zwłaszcza przy tak niskich stopach procentowych, podjęcie natychmiastowych działań – nawet przy finansowaniu deficytu – pomoże gospodarce.”

Nowa fala bodźców stymulacyjnych katalizatorem dalszych wzrostów BTC?

Czy nowa fala bodźców może być kolejnym katalizatorem dla Bitcoina? Było nie było, coraz więcej pieniędzy zalewa rynek i wpływa na ceny aktywów.

Bodźce stymulacyjne nie były też obce Donaldowi Trumpowi. W czasie jego prezydentury Stany Zjednoczone przyjęły w marcu historyczną ustawę stymulacyjną w wysokości 2 bilionów dolarów. Trump podpisał również w zeszłym miesiącu pakiet pomocy w wysokości 900 miliardów dolarów.

Polityka zwiększania inflacji przez rząd federalny zbiegła się w czasie z rekordową interwencją Rezerwy Federalnej, która w 2020 r. przeznaczyła biliony dolarów na walkę z kryzysem płynności.

bilans Rezerwy Federalnej; źródło: Fred

Narracja wokół BTC jest taka, że ​​jest zabezpieczeniem przed inflacją. Potwierdza to nie tylko historia performance’u bitcoina w ciągu ostatnich 11 lat, ale także nowa fala instytucjonalnych pieniędzy wchodzących na rynek. Instytucje kupują bitcoiny w jasnym celu i mogą pewnego dnia stać się „mega HODLerami” w branży.

Narracja dotycząca cyfrowego złota była jednym z największych katalizatorów nakierowania zainteresowania instytucji na BTC. Ta narracja pomogła podsycić 300-procentowy wzrost króla kryptowalut w 2020 roku i ponad dwukrotny wzrost ceny w ciągu ostatnich trzech tygodni. Tendencja ta może się nasilić w 2021 r., jeśli siła nabywcza dolara będzie nadal spadać.

Nawet JPMorgan Chase przyznał, że bitcoin przejmuje udział w rynku od złota, tradycyjnego aktywa bezpiecznej przystani. W piątek jeden bitcoin był wart więcej niż 22 uncje złota, co stanowi nowy rekord wszech czasów.

złoto kontra bitcoin; źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Artykuł Biden, 3 biliony USD stymulacji gospodarki USA i bitcoin pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Ethereum: ether (ETH) zaczął walkę o przebicie ATH?

Previous article

Plan Bidena podniesie cenę Bitcoina

Next article

More in News

You may also like